-TOPICS-
・ATSURO TAYAMA ファッションショー @ 大連ファッションウィーク by 外務省×文化服装学院×全日空
・文部科学省委託事業職域プロジェクト 社会人向けファッションビジネス能力向上プロジェクト

産学ニュース(Vol.24)